Skip Navigation Links(Hjem) > Kunngjøringer

Varsel om oppstart av planarbeid

I medhald av plan og bygningslova, § 12-8 (oppstart av reguleringsplanarbeid) vert det med dette varsla at Norconsult AS på oppdrag for Håradalen hytteutleige AS set i gang arbeid med detaljregulering for del av eigedom gnr. 30, bnr. 3, i Håra, Odda kommune.

Føremålet med planarbeidet er å legge til rette for fritidsbusetnad og næringsareal.

Føremålet med planarbeidet er å legge til rette for fritidsbusetnad og næringsareal.

 

Tiltakshavar for planarbeidet er Håradalen Hytteutleige AS

Planfagleg konsulent er Norconsult AS – Hardanger v/Katrine Myklatun

 

Oppstartsvarsel Håra 2018 - Klikk for stort bilde

 

 

 

 

 

 

 

 

Spørsmål og innspel til planarbeidet kan sendast til: Norconsult AS, Lægreidsvegen 2A, 5783 Eidfjord / epost: katrine.myklatun@norconsult.com innan 10.12.2018

 

 

Publisert av Kristian Bondhus-Jensen. Sist endret 22.11.2018

Logg inn


Kontaktinformasjon

Odda kommune
Besøksadr. rådhuset Opheimsgata 31
5750 Odda
E-post : post@odda.kommune.no
Telefon
: 53 65 40 00

Org.nr.
: 964 967 814
Kontonr.
: 3530 30 66975
Kommunenr.
: 1228
Odda kommune Opheimsgata 31, 5750 Odda Tlf: 53 65 40 00 post@odda.kommune.no      Faktura okonomi@odda.kommune.no