Skip Navigation Links(Hjem) > Ledig stilling

Ringevikar i skule og barnehage

Kommunelogo - Klikk for stort bilde

Saksnr.: 19/975


Me har for tida eit behov for ringevikarar i våre grunnskular og barnehagar i kortare eller lengre fråver. 


Hovudarbeidsoppgåver i grunnskulen:

  • Undervisning på alle trinn i grunnskulen


Hovudarbeidsoppgåver i barnehagen:

  • Gje omsorg og tryggleik
  • Delta i leik og aktivitetar
  • Vere i kontakt med føresatte


Kvalifikasjonar:

  • Beherske godt norsk, i henhold til barnehagelova kreves nivå A2 i skriftleg framstilling og nivå B1 i leseforståing, lytteforståing og munnleg kommunikasjon
  • Erfaring/utdanning er ynskjeleg
  • Krav om politiattest ikkje eldre enn 3 mnd
  • Godkjent tuberkulinstatus


Lønnsvilkår:
Etter hovedtariffavtalen

Me kan tilby: 

  • Ein spennande og variert arbeidskvardag


For nærare opplysningar om stillinga, ta kontakt med:


Søk på stilling

Søknadar vert behandla fortløpande.

Søknadsfrist: 30.11.19

Publisert av Monica Eidsvik. Sist endret 22.10.2019

Logg inn


Kontaktinformasjon

Odda kommune
Besøksadr. rådhuset Opheimsgata 31
5750 Odda
E-post : post@odda.kommune.no
Telefon
: 53 65 40 00

Org.nr.
: 964 967 814
Kontonr.
: 3530 30 66975
Kommunenr.
: 1228
Odda kommune Opheimsgata 31, 5750 Odda Tlf: 53 65 40 00 post@odda.kommune.no      Faktura okonomi@odda.kommune.no